Další software ke stažení

Seagull License Server Remote Assistant

Pro použití s technologií Citrix a klienty vzdálené plochy

Instalaci softwaru Seagull License Server Remote Assistant je nutné provést na všech klientských počítačích, pro které platí vše následující:

  • Pracujete s verzí softwaru BarTender Automation nebo Enterprise Automation.
  • Software BarTender pracuje uvnitř relace klienta Citrix XenApp nebo v rámci vzdálené plochy systému Windows.
  • Využíváte tuto relaci softwaru BarTender k tisku na jedné nebo více tiskárnách připojených k vašemu klientskému počítači.

Pokud za této situace do svého klientského počítače nenainstalujete software SLS Remote Assistant, může dojít k tomu, že váš Seagull License Server napočítá ve vaší síti výrazně větší počet tiskáren, čímž omezí možnost přístupu ke všem vašim tiskárnám.

Kliknutím sem si stáhnete součást SLS Remote Assistant:

(Po stažení souboru spustíte dvojitým kliknutím samorozbalovací instalační program.)

Všechny podrobnosti o softwaru SLS Remote Assistant získáte v bílé knize s názvem "Použití softwaru BarTender s aplikací vzdálené plochy a Citrix XenApp".

Podrobnější informace o fungování softwaru Seagull License Server získáte v následujících zdrojích:

  • Bílá kniha Licence pro verze Automation softwaru BarTender. (Pouze v angličtině)
  • V hlavní nabídce softwaru Seagull License Server klikněte na tlačítko Nápověda a vyberte položku Nápověda pro Seagull License Server.
  • V hlavní nabídce softwaru BarTender klikněte na tlačítko Správa a vyberte položku Nastavení správy licencí… Po otevření dialogového okna klikněte na tlačítko Nápověda.


Písmo TrueType s přeškrtnutou nulou

Někteří naši zákazníci vyjádřili potřebu písma s přeškrtnutou nulou. Tato stránka obsahuje písmo TrueType, které má přeškrtnutou nulu.

Zřeknutí se odpovědnosti: Toto písmo se poskytuje "tak, jak je", bezplatně a bez jakýchkoli záruk nebo výhod technické podpory.

Další informace týkající se tohoto písma, včetně jeho aktualizací nebo dotazů na licenci, získáte u výrobce písma. Software Renovation Corporation.

Písmo TrueType s přeškrtnutou nulou: Crystal