BarTender®: čtyři verze k uspokojení každé potřeby

Čtyři verze aplikace BarTender vám umožní snadné upgradování systému při rozšiřování vašeho podnikání, aniž byste museli vynakládat dodatečné náklady a potýkat se s obtížemi při nákupu dalších produktů.

Rychlý výběr verze

Vytváření
(návrh a tisk)

Verze Basic

Verze Professional

Začněte pracovat během několika minut!

Všechny funkce verze Basic a navíc:

 • Návrh a tisk štítků, karet, karet s magnetickým proužkem a dalších produktů.
 • Optimalizace tisku pro jakoukoli tiskárnu nebo značkovací zařízení.
 • Návrh formulářů pro zadávání údajů, které zajišťují ověřování dat a umožňují vstup z klávesnice nebo čtečky čárových kódů v průběhu tisku.

Licence podle počtu počítačů

 • Čtení dat ze souborů CSV, databází a souborů aplikace Excel. Snadné vyhledávání a výběr záznamů k tisku.
 • Kódování štítků RFID.

Licence podle počtu počítačů

Vytváření a automatizace
(návrh, tisk a řízení)

Verze Automation

Verze Enterprise Automation

Všechny funkce verze Professional a navíc:

Všechny funkce verze Automation a navíc:

 • Automatický tisk z jakéhokoli OS, systému nebo zařízení v reakci na datové transakce a požadavky sad SDK.
 • Návrh pomocí šablon Intelligent TemplatesTM vyžaduje menší údržbu.
 • Zabezpečení tiskového prostředí pomocí uživatelských a skupinových rolí.
 • Monitorování stavu tisku v reálném čase a zobrazení podrobné historie využití systému.

Licence podle počtu tiskáren

 • Automatický tisk v reakci na rozhraní API webové služby nebo komunikaci prostřednictvím protokolu TCP/IP.
 • Integrace se systémy SAP a Oracle.
 • Možnost využití výhod centralizované správy systému, tisk z internetového prohlížeče, centralizované ukládání šablon s řízením revizí, podpora elektronického podpisu, plné řízení sad SDK, kódování čipových karet a mnoho dalších funkcí.

Licence podle počtu tiskáren


Kompletní seznam funkcí

B = Basic
P = Professional
A = Automation
EA = Enterprise Automation
= Funkce je plně podporovaná
= Částečně podporováno
= Podporuje centralizované databáze, které lze sdílet
= Podporuje pouze místní databáze
= Podporuje všechny tiskárny a tiskové úlohy v síti
= Funguje pro všechny místní a síťové tiskárny (a tiskové úlohy), pro které jsou v místním počítači nainstalovány ovladače

Režim porovnání aktuálních funkcí:

VERZE: B P A EA
OBECNÉ
Systém licencí podle počtu používaných tiskáren
Systém licencí podle počtu používaných počítačů
Bezplatná technická podpora pro řádně registrované uživatele
Kontextová HTML nápověda
Uživatelské rozhraní je přeloženo do více než 20 jazyků
DOPROVODNÉ APLIKACE
Integration Builder vytváří integrace pro ovládání aplikace BarTender z jiných programů
Administration Console nabízí jedno místo pro řízení zabezpečení, správu integrací, monitorování služeb souvisejících s aplikací BarTender a správu databáze BarTender System Database
Printer Maestro spravuje tiskárny a tiskové fronty v síti
Librarian kontroluje přístup, řídí postup prací a sleduje revize dokumentů aplikace BarTender a dalších souborů v zabezpečené databázi.
History Explorer zobrazuje protokoly uložené v databázi BarTender System Database.
Reprint Console znovu vytiskne dříve vytištěné úlohy
Print Station nabízí jednoduché rozhraní pro výběr a tisk dokumentů aplikace BarTender "jedním kliknutím".
Batch Maker definuje a tiskne "dávky" více dokumentů aplikace BarTender
Print Portal poskytuje intuitivní rozhraní na bázi prohlížeče pro výběr a tisk dokumentů aplikace BarTender, včetně podpory pro tablety a smartphony a možnosti tisknout prostřednictvím cloudu
NÁVRH ŠABLONY
Návrh šablon v režimu WYSIWYG
Průvodce "Nový dokument" zajišťuje výběr správné tiskárny a umožňuje maximální rychlost tisku
Oboustranný ("duplexní") návrh a tisk
Vytváření všech objektů jedním kliknutím, včetně textu, čárových kódů, čar, rámečků, tvarů a grafických obrázků.
Pro zjednodušení konverze ze starších systémů lze importovat a zesvětlit fotografie starých štítků, karet nebo tagů a používat je jako pomůcky při návrhu.
Příkaz Zpět/Znovu bez omezení
Změna velikosti a umístění objektů pomocí několik metod: myš, kurzorové klávesy, vpisované hodnoty
Funkce pro automatické zarovnání několika objektů
Intelligent TemplatesTM: Můžete umísťovat objekty na oddělené, uzamykatelné vrstvy pro podmíněný tisk a úpravu zabezpečení a programově měnit objekty šablony během tiskových úloh
Otáčení čar, tvarů, textu a grafiky o jednu desetinu stupně
"Přenést dopředu" a "Přenést dozadu"
Seskupení a Oddělení více objektů
Živé zobrazování databáze v objektech v oblasti návrhu šablony
Export čárových kódů do jiných programů
Podpora plných barev, vzorků a postupných přechodů pro všechny objekty šablon
Volitelné automatické okraje pro text, čárové kódy a grafiku
Možnost zkombinovat více objektů šablon do opakovaně použitelných součástí
Knihova šablon štítků, karet a tagů "připravených k použití"
Náhledy miniatur uložených dokumentů aplikace BarTender lze zobrazit jak v aplikaci BarTender, tak v Průzkumníku systému Windows
Použití metrických a amerických jednotek
ZDROJ ŠTÍTKŮ A DALŠÍ MÉDIA
Můžete navrhovat šablony o délce a/nebo šířce až 128 palců (3,25 m) (záleží pouze na omezeních tiskárny a ovladače)
Jakýkoli počet štítků, karet nebo tagů uspořádaných v jakémkoli počtu řádků a/nebo sloupců na jeden list
Průvodce nastavením stránky vám pomůže se správným určením rozměrů média
Databáze tisíců velikostí značkových štítků, karet a tagů
Podpora obdélníkových, kulatých a eliptických médií
TEXT
Všestranná podpora písem OpenType, TrueType, Adobe, PostScript, stahovatelná a vestavěná písma tiskáren
Úprava a změna velikosti textu v okně návrhu
Výkonné formátování textu pomocí WYSIWYG editoru na obrazovce
Roztažení textu ve vodorovném nebo svislém směru
Automatická průběžná změna velikosti textu tak, aby se vešel do předem definované výšky a šířky
Formátování odstavců: více způsobů zarovnání, řízení řádkování, odsazování a mezer mezi odstavci
Prokládání a řízení mezer mezi znaky
Obrysová písma
Obloukový a kruhový text
Zarážky tabulátoru definované uživatelem
Tisk bílého textu na černém podkladu (lze určit jedním kliknutím myší)
Podpora formátů RTF, HTML a XAML
ČÁROVÉ KÓDY
Řada jednorozměrných a dvourozměrných symbolik
Rozsáhlá knihovna formátů čárových kódů dle oborových standardů
Možnost zobrazit začáteční/koncové znaky
Proměnlivá a neomezená šířka a výška
Minimální šířka je omezena pouze rozlišením tiskárny
Průvodce tvorbou identifikátorů aplikací GS1 (dříve UCC/EAN) pro zdroje dat
Funkce automatické kontroly číslic
Postupně číslované čárové kódy
Možnost umístit běžně čitelný text kamkoli ve vztahu k čárovým kódům
Přizpůsobitelná znaková šablona s běžně čitelným textem
Nezávislé potlačení nebo zobrazení znaků z různých podpolí
GRAFIKA, OBRÁZKY A SYMBOLY
Kreslení čar, kružnic, elips, obdélníků, zaoblených obdélníků, trojúhelníků, mnohoúhelníků, šipek, oblouků, hvězd a mnoha dalších tvarů
Několik stylů přerušovaných čar a složených čar
Možnosti vyplnění pro čáry a tvary zahrnují jednolité barvy, vícebodové postupné přechody, vzorky a rastry
Import více než 70 grafických formátů, včetně BMP, DCX, DIB, DXF, EPS, GIF, IMG, JPG, PCX, PNG, TGA, TIF, WMF, WPG a dalších
Integrované, online vyhledávání a import klipartů
Podpora standardů TWAIN a WIA pro skenery obrázků a fotoaparáty
Základní zpracování obrázků: Nastavení jasu, kontrastu, sytosti, odstínu, ostrosti, vyhlazování, oříznutí a dalších
Knihovny písem s grafickými symboly pro konkrétní odvětví
Propojená grafika umožňuje dynamickou změnu externí grafiky
Specifikace barev a obrázku na pozadí pro šablony
TISK
Podpora více než 4 000 průmyslových tiskáren
Ovladače systému Windows, které mohou využívat i jiné programy.
Ovladače Seagull se sledováním stavu zobrazují stav ve standardní zařazovací službě systému Windows
Oboustranný ("duplexní") návrh a tisk
Vlastní šablony stránky, včetně tisku mimo štítek při tisku více stran (například pro zařazení čísel stránek)
Více šablon na jeden dokument
Integrované šablony s oddělovačem úloh
Batch Maker definuje a tiskne "dávky" více dokumentů aplikace BarTender
Aplikace Print Station podporuje výběr a tisk dokumentů "jedním kliknutím"
Podmíněný tisk šablon
Exportování šablon kódů tiskárny do tiskáren s podporou XML
Pokročilý náhled před tiskem na obrazovce
Pokročilé ovládání řezačky
Nastavení počáteční polohy na stránkách s částečně použitými štítky, kartami nebo tagy
Podpora čárových kódů, pořadových čísel,
času, data a počtu kopií podle tiskárny
Při optimalizaci rychlosti se opakující se data znovu používají, místo aby se znovu zasílala.
Podpora místních a síťových tiskáren
Kvalitu tisku lze zadat z klávesnice nebo ze zdroje dat
TISK A KÓDOVÁNÍ KARET
Pořízení snímku během tisku s podporou webových kamer WIA a VFW
Automatická detekce a ořezávání obličeje
Kódování magnetických proužků
Kódování čipových karet (kontaktních i bezkontaktních)
SERIALIZACE
Základní serializace: číselné (základ 10), abecední (základ 26) a zřetězené číselné a abecední sekvence se zvyšováním a snižováním po intervalech
Rozšířená serializace: alfanumerická (základ 36) serializace, hexadecimální (základ 16) serializace a serializace s vlastním základem
Oddělené možnosti přetočení, podtočení a vynulování hodnoty
Serializace na stránku nebo na úlohu; vynulování počítadla při změně času nebo data
Serializace při změně zdroje dat nebo pole; vynulování počítadla pro každý databázový záznam nebo při změně pole
Zachování nebo rozšíření délky pole při přetočení
ZDROJE DAT
Návrh formulářů pro zadávání údajů v průběhu tisku pro data z klávesnice a ze čtečky čárových kódů
Sdílení globálních datových polí mezi všemi dokumenty, které používají stejnou systémovou databázi
Podpora databází pomocí ovladačů ADO.NET pro nativní připojení k databázi
Data z vah podporovaná formuláři pro zadávání údajů
Podpora Microsoft OLE DB a ODBC, včetně ovladačů pro: Access, AS/400, Btrieve, dBase, Excel, Informix, Interbase, MySQL, databázi Oracle, Pervasive.SQL, PostgreSQL, Progress, SQL Server, Sybase a další
Čtení souborů aplikace Excel
Čtení textových souborů ve formátu ASCII a Unicode (uvozovka a čárka, pevná šířka a uživatelem definované oddělovače)
Rozhraní s certifikací SAP pro dokumenty AII (Auto ID Infrastructure) XML
Čtení dat ze SAP IDocs
Rozhraní s certifikací Oracle pro požadavky na tisk z XML
Propojování dat přetažením myší
Všestranný přístup k datům ve více tabulkách
Import proměnlivé grafiky z databází
Průvodce dotazy na data a vlastní asistent SQL
Výběr jednotlivých záznamů během tisku
ZPRACOVÁNÍ DAT
Podpora celého systému Unicode (názvy polí, soubory,
servery, tiskárny atd.)
Skripty jazyka Visual Basic pro vlastní zpracování dat
Editor Visual Basic Script Editor pro zjednodušenou implementaci, přístup a navigaci vlastního kódu
Skripty jazyka Visual Basic pro otevření, zavření, uložení dokumentu a události během tisku
Funkce vyhledání a nahrazení během tisku
Uživatelem definovaná minimální a maximální délka pole
Použití a/nebo vyloučení vybraných částí databázových polí
Přizpůsobitelné filtry pro zadávání dat a kontrola chyb
Možnost vlastní konfigurace zpracování jednotlivých zpráv a výstrah
Zřetězení více zdrojů dat v jednom objektu šablony
Zdrojová data s klávesnicí, časem a datem (z počítače nebo tiskárny)
Snadné zadávání speciálních a "netisknutelných" řídicích znaků
Datová pole, která lze sdílet
Podpora typů dat, včetně následujících: text, datum, čas, číslo, měna, procenta a zlomek.
STANDARDNÍ INTEGRACE
Může běžet jako aplikace "v pozadí"
Ovládání z jiných programů pomocí ActiveX
Ovládání z jiných programů pomocí příkazových řádků
Monitorování příchozích dat a následné spouštění tiskových úloh a protokolování výsledků
Určení dokumentu aplikace BarTender i dat, která se mají tisknout, z jiných programů
Automatický výběr tiskárny
Protokolování do souboru: chyby a události
Protokolování do databáze: chyby a události, plus informace o tiskových úlohách aplikace BarTender
Nastavitelné e-mailové zprávy informující o chybách, událostech a stavech
Exportování šablon kódů tiskárny pro SAPscript-ITF, klávesnice, tiskárny přijímající XML a další
SPRÁVA A ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU
Administration Console spravuje oprávnění uživatelů a šifruje dokumenty
Administration Console podporuje elektronické podpisy a protokoluje žádosti o oprávnění
Zamykání dokumentů pomocí hesel
Uzamčení aplikace BarTender do heslem chráněného režimu "pouze tisk"
History Explorer provádí audit předchozích tiskových úloh a dalších událostí
Protokolování obrázků všech vytištěných výstupů
Ukládání čísla revize a popisu změn do souboru dokumentu
Librarian řídí publikování dokumentů, sledování revizí a rollback v rámci zabezpečené databáze
ROZŠÍŘENÁ INTEGRACE
Certifikace společnosti SAP pro AII
Čtení dat ze SAP IDocs
Certifikace společnosti Oracle pro WMS a MSCA
Integrace s Oracle XML pomocí TCP/IP
Podpora IBM WebSphere Sensor Events
Zpracování spouštěčů pro soubory, e-maily a sériový port
Podpora spouštěčů TCP/IP a datových přenosů
Optimalizováno pro příjem, spouštění a monitorování nových úloh tak, aby nebylo nutné čekat na dokončení úloh stávajících
Dokáže vrátit XML odezvu se stavem jako soubor nebo prostřednictvím portu TCP/IP
Podrobný stav tiskové úlohy je k dispozici jiným programům prostřednictvím rozhraní Active X
Sada .NET SDK k ovládání jednotlivých aplikací BarTender (včetně příkladů v C# a VB.NET)
Sada .NET SDK k ovládání více instancí aplikace BarTender najednou
Sada .NET SDK pro databázi BarTender System Database umožňuje automatickou kontrolu a opakovaný tisk předchozích tiskových úloh
Sada .NET SDK pro nástroje Librarian umožňuje automatické přidávání, odebírání, přejmenovávání, zamykání a odemykání souborů a další funkce
Vzorová aplikace ASP.NET pro nastavitelný tisk z internetového prohlížeče
Automatická konverze různých formátů XML pomocí šablon stylů XSL
BarTender XML Command Scripts urychluje automatizaci a zjednodušuje dálkovou kontrolu
PODPORA RFID
Nativní objekty RFID s kompletní sadou funkcí
Kódování tagů typu EPC Gen2, EPC Class 1, ISO 18000-6b, ISO 15693, Tag-It,
I-CODE, TagSys, My-d a Picotag
Podpora DoD, Wal-Mart a dalších datových formátů EPC včetně SGTIN, SSCC, GIAI, GID, GRAI, SGLN
Podpora pro mnoho jedno- a dvoubytových kódových stránek včetně asijských jazyků, UTF-8 a UTF-16
Schopnost duplikovat buď textové, nebo hexadecimální vyjádření dat RFID v podobě textu a čárového kódu
Podpora volitelné ochrany před zápisem
Podpora segmentů a výchozích bloků včetně zápisu do více bloků
Možnost konfigurace voleb RFID tiskárny (např. posunutí odpovídače a maximální počet pokusů)
Zobrazení antény, čipu a substrátu na štítku. Výběr předdefinovaných bitmap antény nebo specifikace vlastních
CELOPODNIKOVÉ ŘÍZENÍ TISKU
Optimalizováno pro velkoobjemové požadavky na štítky od mnoha uživatelů v síti na jeden nebo více serverů
Tisk ze sítě a z internetu na základě prohlížeče
Podpora pro clusterový server systému Windows
Reprint Console vám umožní vyhledat a znovu vytisknout předchozí úlohy
Konfigurace zabezpečení, zařazování a dalších vybraných nastavení ovladačů pro více tiskáren najednou.
Printer Maestro zobrazuje stav všech tiskových úloh systému Windows v jednom okně
Printer Maestro sleduje spotřebu médií v tiskárnách a zásoby částí tiskáren. Generuje vlastní nastavitelná upozornění.
Protokolování událostí tiskárny pro jiné tiskové úlohy systému Windows než ty z aplikace BarTender
Nastavení vlastních upozornění na události tiskárny a nízký stav zásob
Další informace

Přehled aplikace BarTender

Novinky v aplikaci BarTender 2016

Porovnat verze

Získat technické specifikace

Koupit aplikaci BarTender

Upgrade aplikace BarTender

Registrace aplikace BarTender

Získat technickou podporu

Získat ovladače tiskárny

Software pro tvorbu čárových kódů

Co říkají naši zákazníci

"Schopnost aplikace BarTender integrovat se s jakýmkoli systémem ERP a systémem pro vytváření a správu bezpečnostních listů, společně se snadno použitelnými a výkonnými šablonami Intelligent Templates™, z ní udělala náš nejpoužívanější softwarový produkt pro integraci a řešení problémů spojených se značením dle GHS u všech našich zákazníků v oboru chemického průmyslu."

—Rick Schilling, prezident, Integrated Productivity Systems (IPSi)