Aktualizace Service Release a starší verze softwaru BarTender

Servisní verze softwaru BarTender jsou vždy poskytovány uživatelům dané verze bezplatně. Servisní verze 10.1 SR4 je například zdarma pro uživatele verze 10.1.

Upozorňujeme, že počínaje softwarem BarTender 2016 budou verze vydávané mezi hlavními verzemi identifikovány jako BarTender 2016 R2, BarTender 2016 R3 atd. Tyto verze již nadále nebudeme označovat jako servisní, jelikož mohou obsahovat doplňkové funkce, nikoli jen opravy chyb.

Nejnovější verze

Verze: BarTender 2016 R8, vydána 2018-09-05.

Aktualizace Service Release pro starší verze softwaru BarTender

BarTender Web Print Server

  • Kliknutím sem získáte nejnovější informace o aplikaci Web Print Server softwaru BarTender.
Další informace

Samoobslužná online podpora
Webová nápověda
Centrum podpory / časté dotazy
Školení a videa
Uživatelské fórum
Aktualizace Service Release

Telefonická a e-mailová podpora a chat podpory

Registrace aplikace BarTender

Upgrade aplikace BarTender

Získat ovladače tiskárny